arrow FAALANGSTREDUCTIE

Het intelligentieniveau van ieder ligt min of meer vast. Faalangst, stress, black-outs en andere blokkades kunnen een intelligentietest toch nadelig beïnvloeden en in sommige gevallen zelfs voor een lagere score of uitslag zorgen.

Met deze oefentoets willen we deze blokkades zoveel mogelijk wegnemen en de leerling zo voorbereiden, dat hij of zij een eindresultaat behaalt die daadwerkelijk past bij het intelligentieniveau van de leerling.

Natuurlijk gaan we hier niet de originele NIO-toets oefenen, maar een soortgelijke toets die dezelfde onderdelen behandelt en een reëel beeld geeft van het origineel.

Na het maken van deze oefentoets ontvangt u uw score. Zo kunt u per onderdeel uw behaalde score bekijken.