arrow WAT IS NIO

De NIO staat voor Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. Dit is een toets waarbij men het intelligentieniveau van de leerling meet. De NIO wordt één keer per jaar in groep 8 afgenomen. Aan de hand van dit resultaat wordt veelal bepaald naar welk niveau voortgezet onderwijs een leerling gaat.

De afnametijd is ongeveer twee uur. In deze tijd worden 6 verschillende onderdelen getest. Elke onderdeel moet binnen een bepaalde hoeveelheid tijd gemaakt worden. Dat wil zeggen dat de leerlingen per onderdeel, zoveel mogelijk opgaven binnen de gestelde tijd moet maken. De beschikbare tijd verschilt per onderdeel, maar ligt tussen de 5 en 15 minuten.

Tijdens deze oefentoets wordt er niet op tijd gewerkt. De leerling krijgt dus alle ruimte om te gaan oefenen met de opgaven van elk onderdeel.